a) VISION

Franklin Furnace Inc. pa uppdrag att säkra framtiden för avant gardistisk konst.

b) KORT HISTORIK OM FRANKLIN FURNACE

Franklin Furnace grundades 1976 för att bista konstnärer som valt publicering som primär, politisk konstform och som inte kunnat stödjas av existerande konstorganisationer. I begynnelsen har Franklin Furnace fokuserat pa tre aspekt av tidsspecifik programläggning; en samling av konstnärsböcker, stipendium för framträdande performance konstnärer, utställningar av tidsspecifik konst, dels platsspecifika verk av samtida konstnärer samt historiska och samtida utställningar av konstnärers böcker samt konst av tillfällig natur.

Under de senaste 20 aren har Franklin Furnace vunnit bade nationellt och internationellt rykte om att identifiera konstnärer som har ändrat förutsättningarna för hur samtida konst har diskuterats; Stöttat stipendiaters utställningar som har förkroppsligat 1900-talets historia av avant-gardistiska aktiviterer, och statt upp för konstnärers rätt till yttfrandefrihet.

Bland de konstnärer som har fatt möjlighet att visa sina första framträdande i New York hos Franklin Furnace kan nämnas: Ida Applebroog, Guillaume Bijl, Dara Birnbaum, Willie Cole, James Coleman, Jenny Holzer, Barbara Kruger, Matt Mullican, Krysztof Wodiczko; bland de konstnärer som fick sin start pa Franklin Furnace är: Eric Bogosian, David Cale, Karen Finley, Guillermo Gómez-Pena, Robbie McCauley, Theodora Skipitares, Michael Smith och Paul Zaloom. Slutligen har Franklin Furnace's performancekonst-program gjort det möjligt för konstnärer som Vito Acconci, Laurie Anderson, Carl Andre, Jennifer Bartlett, Lee Breuer, Richard Foreman, William Pope.L, William Wegman att experimentera pa ett sätt som skulle vara högst opassande pa konventionella utställningsplatser som attraherar en större publik.

Här av har konstnärer som fatt möjligheten att presentera verk genom Franklin Furnace och genom deras program genomfört manga historiska och uppmärksammade utställningar av tidsspecifik konst och av en temporär natur, tex utställning om Kubism; böcker och tryck, Fluxus, eller Rysk Samizdat konst, kritikerrosade utställningar som har bidragit till historiska stipendier inom konst. Ar 2006 pabörjade Franklin Furnace ett samarbete med ARTstor, ett projekt med The Andrew W. Mellon Foundation, för att göra Franklin Furnace's arkiv tillgängligt online för forskare fran hela världen.

c) STIPENDIER FÖR KONSTNÄRER

Varje ar delar Franklin Furnace ut stipendium i tva kategorier. The Franklin Furnace Fund for Performance Art som uppmuntrar framträdande konstnärer inom performance konst. Genom detta ges möjlighet att genomföra ett omfattande verk i New York. The Future of the Present uppmuntrar "live art" pa Internet, verk som använder internet som plats och rum. Stipendiet fran vardera kategori ligger mellan $2000 och $5000. Konstnärer fran hela världen uppmuntras att söka. Ansökning skall inkomma pa engelska.

Franklin Furnace har ingen kurator och varje ar utses en ny panel som ser över inkomna ansökningar. Vi tror att detta panelsystem ger konstnärer fran hela världen en likvärdig chans att presentera sina arbeten. Nedan följer anvisningar hur du ansöker:

http://franklinfurnace.org/artists/index.php

Alla sökande kommer automatiskt hamna i urvalsgruppen för att söka till bada Franklin Furnace's stipendier. Varje ar byts panelen ut för att behandla ansökningar utifran kategorierna " framträdande konstnärer" "performance konst" och "live art pa Internet". Om du inte far stipendium ett ar är du välkommen att söka igen.

d.) PRENUMERERA PA VART NYHETSBREV!

"Goings on" är Franklin Furnace's nyhetsbrev pa engelska som skickas varje vecka gratis via epost till tusentals konstentusiaster världen över. Goings on startade 2001 och innehaller information om lokala, nationella och internationella händelser av och med Franklin Furnace konstnärer, stipendiater och medlemmar. Vill du fa detta nyhetsbrev, skicka ditt namn och epostadress till mail@franklinfurnace.org. Meddela oss om du är konstnär och hur du hört talas om Franklin Furnace . Vänligen meddela även dina kontaktuppgifter. Dina uppgifter sparas i var databas som ej är publik och används endast av oss.

Translation by [Ellinor Bjelm, Alumna - Art History]