a) MAL

Franklin Furnace Archive, Inc., forandrer verden til et trygt sted for Avantgarde-kunst!

b) EN OPPSUMMERING AV FRANKLIN FURNACES HISTORIE

Franklin Furnace ble etablert I 1976 for a fremme kunstnere som publiserte marginale trykksaker, og som ikke mottok stotte fra eksisterende kunstorganisasjoner. Fra denne opprinnelsen har Franklin Furnace utviklet og konsentrert sine ressurser rundt tre aspekter av tidsbasert virke: En samling av artist's books, altsa med kunstnere som bruker boken som medium ; et program som yter stipend til performance-kunstnere i etableringsfasen; utstillinger av tidsbasert kunst som omfatter bade steds-spesifikke arbeider av samtidskunstere, utstillinger av artist's books fra fortid og natid samt ulike former for forgjengelig kunst.

Franklin Furnace har de siste 20 arene oppnadd anerkjennelse bade nasjonalt og internasjonalt pa grunn av sitt arbeid for a sette kontroversielle og toneangivende kunstnere i sokelyset. Fra a kuratere vandreutstillinger som fremstilte det 20. arhundrets Avantgarde-virke, til aa stotte kunstnere som kjempet mot Reagan-regjeringen for a opprettholde utrykksfriheten slik den er grunnlovsfestet i USA, har Franklin Furnace bidratt til aa endre premissene for hvordan vi definerer kunst idag.

Blandt de billedkunstnerne som hadde sin New York-debut hos Franklin Furnace finner vi Ida Applebroog, Guillaume Bijl, Dara Birnbaum, Willie Cole, James Coleman, Jenny Holzer, Barbara Kruger, Matt Mullican og Krysztof Wodiczko; Franklin Furnace fasiliterte de forste performance-arbeidene til blandt annet Eric Bogosian, David Cale, Karen Finley, Guillermo Gómez-Pena, Robbie McCauley, Theodora Skipitares, Michael Smith, and Paul Zaloom. I tillegg har Franklin Furnace's performance-program stottet etablerte kusntnere som Vito Acconci, Laurie Anderson, Carl Andre, Jennifer Bartlett, Lee Breuer, Richard Foreman, William Pope.L, William Wegman, slik at de kunne gjennomfore ambisiose prosjekter ansett som upassende for et konvensjonellt publikum.

Franklin Furnace's utstillingsrogram inneholder mange historisk viktige utstillinger av tidsbasert, forgjengelig kunst. De kritikerroste utstillingene som henholdsvis tok for seg Kubismens boker og grafiske trykk, Fluxus, samt Russisk Samizdat-kunst, hadde alle stor betydning for kunsthistorisk forskning. I 2006 innledet Franklin Furnace et samarbeid med ARTstor, et prosjekt grunnlagt av Andrew W. Mellon Foundation. Vi jobber for a gjore vart arkiv tilgjengelig pa nettet, slik at kunstnere og akademikere fra hele verden kan nyttiggjore seg det.

c) KUNSTNERSTIPEND

Hvert ar bevilger Franklin Furnace arbeidstipend i to kategorier: The Franklin Furnace Fund for Performance Art er oremerket kunstnere i etableringsfasen, og stotter gjennomforing av storre arbeider i New York City. The Future of the Present bevilges til Internettbaserte prosjekter, der nettet fungerer som visningssted og/eller kunstnerisk medium. Stipendiene palyder mellom $2000 og $5000. Vi oppfordrer kunstnere fra hele verden til a soke, og ber om at soknaden utfores pa Engelsk.

Franklin Furnace fungerer ikke som kurator; vi inviterer et panel av kunstnere som skifter hvert ar. De gjennomgar alle soknader og nominerer vinnerne. Pa den maten mener vi at alle sokere har en lik mulighet til a fa gehor for ideene sine. Slik soker du:

http://franklinfurnace.org/artists/index.php

Alle sokere blir automatisk vurdert til begge kategorier. Panelet endres hvert ar, og dermed ogsa definisjonen av "kunstner i etableringsfasen" og "Internettbasert kunst". Vi oppfordrer derfor alle kunstnere til a soke igjen, dersom de ikke blir antatt ved forste forsok.

d.) REGISTRER DEG FOR GRATIS NYHETSBREV!

Hver uke publiserer vi Goings On, Franklin Furnace's gratis nyhetsbrev. Tusenvis av kunstnere og tilhorende nettverk mottar nyhetsbrevet. Med oppstart i 2001, samles og sendes informasjon om lokale, nasjonale og internasjonale aktiviteter som Franklin Furnace's affilierte er engasjert i. Her finnes fortlopende muligheter for kunstnere i form av stipendutlysninger, stillinger, atelieer i Nord-Amerika osv.

Du kan registrere deg for a motta Goings On per epost ved a oppgi navn og epostaddresse her: mail@franklinfurnace.org

La oss vite om du er kunstner og hvordan du horte om Franklin Furnace. Vi setter pris pa om du oppgir addressen din. Denne informasjonen er utelukkende for arkivet vart, og blir ikke under noen omstendigheter delt med uteforstaende parter. Pa forhand takk!

Oversatt av Marthe R Fortun, Artist, FF Intern Alumn.