a)  RÁITEAS MISIN
Tá Franklin Furnace Archive Inc. ar misean leis an domhan a dhéanamh sábháilte d'ealaín avant-garde.


b) STAIR GHAIRID AR FRANKLIN FURNACE
Bunaíodh Franklin Furnace sa bhliain 1976 le freastal a dhéanamh ar  ealaíontóirí a roghnaíonn an fhoilsitheoireacht mar phríomhmheán "daonlathach" ealaíne ach nach bhfuair tacaíocht ó eagraíochtaí ealaíne a bhí ann cheana.
Óna thús, tá fuinneamh  Franklin Furnace dírithe ar  thrí ghné den clár "bunaithe ar am" - bailiúchán de leabhair ealaíontóirí; clár d'ealaín na haisteoireachta d'ealaíontóirí atá ag teacht i gcrann; agus taispeántais d'ealaín bunaithe ar am, obair shain-ionad le healaíontóirí comhaimseartha, agus taispeántais de leabhair ealaíontóirí agus ábhar eile bunaithe ar am agus ar an ealaín sealadach.

Le 20 bliain anuas tá clú náisiúnta agus idirnáisiúnta ar Franklin Furnace as ealaíontóirí a d'athraigh an dóigh a ndéantar plé ar an ealaín chomhaimseartha a aimsiú, as taispeántais oilte a eagrú a léiríonn stair ghníomhaíochtaí avant-garde ón 20ú aois, as an fód a sheasamh do chearta ealaíontóirí saoirse bheith acu iad féin a chur in iúl mar atá geallta sa Chéad Acht.
I measc na n-ealaíontóirí siúd ar tugadh faill dóibh an chéad seó s'acu a chur ar bun ag Franklin furnace i Nua Eabhrac tá  Ida Applebroog, Guillaume Bijl, Dara Birnbaum, Willie Cole, James Coleman, Jenny Holzer, Barbara Kruger, Matt Mullican, Krysztof Wodiczko; agus i measc aisteoirí a fuair tús anseo tá Eric Bogosian, David Cale, Karen Finley, Guillermo Gómez-Pena, Robbie McCauley, Theodora Skipitares, Michael Smith, and Paul Zaloom.   Lena chois sin, chuir clár ealaín na haisteoireachta Franklin Furnace ar a gcumas ag ealaíontóirí aitheanta mar Vito Acconci, Laurie Anderson, Carl Andre, Jennifer Bartlett, Lee Breuer, Richard Foreman, William Pope.L, William Wegman, rudaí a thriail  ar dhóigheanna nach féidir i ngnáthionaid ealaíne a mheallann lucht féachána níos mó.
Is iomaí taispeántas stairiúil ar fiú a lua a bhí san áireamh i gclár taispeántas Franklin Furnace, taispeántais bunaithe ar am, den déanamh sealadach, taispeántais ar leabhair Cubach agus priontaí ar Fluxus, mar shampla, nó ar ealaín Rúiseach Samizdat - taispeántais a fuair ardmholadh agus a chuir le scolaireacht stairiúil na healaíne.
Sa bhliain 2006, chuir Franklin Furnace tús le comhnasc le ARTstor, tionscnamh de chuid an Andrew W. Mellon Foundation, agus é mar aidhm cartlann a chur ar fáil ar-líne do scoláirí ar fud an domhain.

c) DEONTAIS D'EALAÍONTÓIRÍ
Gach bliain bronnann Franklin Furnace dhá dheontas sa dá chatagóir seo a leanas:
Tugann The Franklin Furnace Fund for Performance Art tacaíocht d'ealaíontóirí na haisteoireachta atá ag teacht i gcrann, tacaíocht a chuireann ar a gcumas mórshaothar a léiriú i Nua Eabhrac.
Cuireann The Future of the Present maoiniú ar fáil le "ealaín bheo ar an idirlíon" a  chruthú, saothar a úsáideann an idirlíon mar ionad ealaíne nó mar mheán le healaín a léiriú.
I ngach cás acu, is fiú idir $2000 agus $5000 na deontais.  Spreagtar ealaíontóirí as gach cearn den domhan le cur isteach - iarratais Bhéarla amháin, le do thoil.
Níl coimeádaí ag Franklin Furnace; achan bhliain amharcann painéal nua ealaíontóirí ar na moltaí uilig.
Creideann muid go dtugann an córas comhaoise painéil seo cothrom na Féinne d'ealaíontóirí de chinéalahca éagsúla as gach cearn den domhan maidir lena saothar  a chur i láthair.
Seo an dóigh le cur isteach air:

http://franklinfurnace.org/artists/index.php

Cuirtear gach iarrthóir san áireamh don dá chatagóir de ghradaim, ar ndóigh.
Achan bhliain athraítear an painéal, mar aon leis na sainmhínithe ar "ealaíontóir atá ag teacht chun cinn", "ealaín na  haisteoireachta" agus "Ealaín bheo ar an idirlíon".
Mar sin de, muna  n-éiríonn leat  ar an chéad iarraidh, déan iarracht eile.

d.) Sínigh d'fhógra  seachtainiúil ríomhphoist
Cuirtear ríomhbhileog eolais seachtainiúl Franklin Furnace, Going On, chuig na mílte aficionado idirnáisiúnta ealaíne.

Cuireadh tús le Goings On sa bhliain 2001 agus istigh ann bíonn eolas ar ghníomhaíochtaí áitiúla, náisiúnta agus idirnáisiúnta Franklin Furnace agus eolas ar ealaíontóirí is ar bhaill.

Thig leat bheith ar an liosta ach d'ainm agus do sheoladh ríomhphoist a chur chuig mail@franklinfurnace.org

Cuir ar an eolas muid más ealaíontóir thú agus inis dúinn an dóigh ar chuala tú fúinn.

Le do thoil, cuir ar fáil dúinn do sheoladh baile srl, dár dtaifead. Coinníonn Franklin Furnace an t-eolas seo príobháideach agus ní dhíolann a bhunachar sonraí. Go raibh maith agat.
Aistriúchán le
Maggie Mc Keever, Mairéad Nic Íomhair, Irish intern at Franklin Furnace